logo

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Zbrudzewie

Historia szkoły

Szkoła w Zbrudzewie powstała w 1835 roku i jest najstarszą szkołą wiejską w powiecie śremskim po prawej stronie Warty. Początkowo skupiała zaledwie  jedną klasę. Z nastaniem XX wieku była rozbudowywana i już po I wojnie światowej przekształciła się w placówkę czteroklasową. Po II wojnie światowej była szkołą siedmioklasową i jednocześnie zbiorczą dla uczniów ze wsi: Zbrudzewo, Niesłabin, Tesiny, Mechlin. W 1971 r. wraz ze zmodernizowanym starym budynkiem oddano do użytku nowy blok dydaktyczny z siedmioma salami, świetlicą i kuchnią.  W dużej mierze wybudowany był on  w czynie społecznym przez mieszkańców wsi Zbrudzewo i Niesłabin. W 1972 r. przyjęto do szkoły uczniów z Orkowa, którzy pozostali po zlikwidowanym obwodzie Szkoły Podstawowej w Czmońcu. 17 grudnia 1980 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu na wniosek rady pedagogicznej nadało szkole imię Władysława Broniewskiego. W drugiej połowie lat 90. w związku z coraz większą ilością dzieci uczęszczających do szkoły, dokonano dalszej rozbudowy budynku, stworzono przyszkolne boisko sportowe oraz bieżnię. 1 września 2000 r. oddano do użytku nowy blok dydaktyczno-przedszkolny mieszczący dwie sale z pełnym zapleczem socjalnym, cztery sale dydaktyczne na użytek oddziałów nauczania początkowego oraz salę gimnastyczną z pełnym wyposażeniem. Szkoła przejęła dzieci przedszkolne po zlikwidowanym przedszkolu w Zbrudzewie. 1 września 2003 r. Szkoła Podstawowa została przekształcona w Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a Władysław Broniewski od tego czasu nie był już patronem placówki.  Obwód szkoły obejmował uczniów wsi: Zbrudzewo, Niesłabin, Orkowo i Tesiny.  W 2017 roku w związku z kolejną reformą edukacji zlikwidowano gimnazja i szkoła w Zbrudzewie znów stała się  Szkołą Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi. 1 września 2022 r. patronem placówki został Janusz Korczak. Przed rozpoczęciem roku szkolnego uroczyście odsłonięto przy głównym wejściu tablicę z jego imieniem.
Skip to content