logo

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Zbrudzewie

Kalendarz

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

I półrocze
II półrocze

04.09.2023 -18.01.2024 r.
29.01.2024-21.06.2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. – 31.12.2023 r.

Ferie Zimowe

12.02.2024 – 23.02.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03 – 02.04.2024

Termin powiadomienia o ocenach niedostatecznych ucznia i rodziców na koniec roku

16.05.2024

Termin wystawienia ocen i wpis do dzienniczka

·        śródroczna

·        końcowa24.01.2024
11.06.2024 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacja

·        śródroczna

·        końcowa


24.01.2024 r.
17.06.2024 r.

Termin egzaminów ośmioklasisty

 
 


14.05.2024 r. – j. polski
15.05.2024 r. -matematyka
16.05.2024 r. j. angielski

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-pedagogicznych

21.06.2024 r.

Spotkania z rodzicami

 

·        informacyjne

14.09.2023 r.

·        zebranie

16.11.2023 r. .

·        konsultacje z uwzględnieniem uczniów zagrożonych oceną niedostateczną

07.12.2023 r.

·        zebranie śródroczne

25.01.2024 r.

  

·        zebranie

21.03.2024 r.

·        konsultacje z uwzględnieniem uczniów zagrożonych oceną niedostateczną

09.05.2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

22.12.2023
02.01.2024
2.05.2024
14,15,16.05.2024 r.- egzaminy ósmoklasisty,
17.05.2024
31.05.2024,

 

Skip to content