logo

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Zbrudzewie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W naszej szkole staramy się zapewnić jak najbardziej szeroką i profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pracują tu specjaliści – psycholog, pedagog szkolny, pedagog specjalny i logopeda

Zespół ten nie tylko troszczy się o uczennice i uczniów, ale także angażuje w różnorodne obszary działania. Specjaliści obserwują zachowania dzieci i młodzieży, starają się zrozumieć ich potrzeby oraz reagować w trudnych chwilach.

Poprzez indywidualne rozmowy, oferują wsparcie w radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami oraz wspomagają w identyfikowaniu trudności edukacyjnych i emocjonalnych. Wspierają również rodziców w trudnościach wychowawczych, oferując swoje doświadczenie i wskazówki. Wraz z kadrą nauczycielską wspomagają uczennice i uczniów, a w razie potrzeby proponują konsultacje z innymi instytucjami, które świadczą profesjonalną pomoc. Ponadto, aktywnie realizują programy profilaktyczne  i wychowawcze, angażując się w życie szkoły na wielu płaszczyznach.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzimy:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym
 • zajęcia rewalidacyjne
 • porady, warsztaty, konsultacje


ZESPÓŁ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 • Daria Błoszyk-Ceglarek – pedagog
 • Magdalena Ławniczak – pedagog specjalny
 • Beata Piotrowska – psycholog
 • Monika Łozińska – logopeda


W miarę potrzeby zapraszamy do kontaktu. Prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie pod nr tel. 61 28 30 498.

Skip to content