logo

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Zbrudzewie

Szkolny Klub Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu został zainicjowany po to, by rozwijać wśród dzieci  i młodzieży postawy otwartości, zrozumienia oraz empatii wobec drugiego człowieka. Uczymy w ten sposób szerszego spojrzenia na bliższe i dalsze otoczenie, by widzieć potrzeby lokalnego środowiska (choć nie tylko!) oraz sytuacje życiowe innych ludzi. Współpracujemy też z osobami i organizacjami zajmującymi się pomocą humanitarną.

KTO MOŻE BYĆ WOLONTARIUSZEM?  KAŻDY!!!

Każdy, kto tylko chce bezinteresownie i z zaangażowaniem podejmować akcje pomocy dla potrzebujących.

Wolontariat to świetny sposób na odkrywanie swojego potencjału, zainteresowań  i rozwój osobowości. To okazja do uczenia się relacji z innymi (nie zawsze łatwych), budowania postaw koleżeńskich i  przyjaźni. Jest też szansą sprawdzenia się w różnych aktywnościach związanych z przyszłą pracą zawodową.

Oto kilka przykładów tego, jak wspieramy innych:

  • „Skarpeta od Świętego Mikołaja” – pomoc dla wychowanków zaprzyjaźnionego Domu Dziecka
  • „Zabawa z zawodami” – prowadzenie zajęć dla dzieci z oddziałów przedszkolnych
  • „Góra Grosza” – zbiórka groszaków w celu wsparcia Towarzystwa Nasz Dom
  • „Smakołyk dla psiaka” – zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Gaju połączona z warsztatami związanymi z opieką nad zwierzętami
  • „Mydło dla Afryki” – zbiórka środków higienicznych
  • „Podaruj Afryce piękny uśmiech” – zbiórka przyborów do higieny jamy ustnej
  • „Rodacy Bohaterom” – zbiórka darów dla rodaków na Kresach ze środowisk kombatanckich
  • Zbiórki darów dla ofiar wojny w Ukrainie
 

Koordynatorkami Szkolnego Klubu Wolontariatu są nauczycielki – Monika Łozińska i Magdalena Wojciechowska.

Skip to content